Przejście na innego papierosa, e-papieros – plusy.