Dlaczego uczęszczać na zajęcia z wychowania fizycznego.