CMP rial

Oferta

Otwieranie indukcyjneWtorek, 18 maja 2010

Doradcy

Ewa Żołnowska
Koordynator ds. Montażu
tel: (+48 56) 621 91 84

Przemysław Piotrkiewicz
Specjalista ds. Serwisu
tel: (+48) 601 639 651

Pętle indukcyjne (magnetyczne) umożliwiają wyjazd z posesji bez konieczności użycia pilota.