CMP rial

Informacje

ORLIK 2012Piątek, 9 lipca 2010Wojciech Prus

Program Moje Boisko - ORLIK 2012

Minister Sportu i Turystyki,  w 2007r. ogłosił program, którego celem jest wybudowanie oraz udostępnienie nieodpłatnych kompleksów sportowych.

Kompleksy te obejmują:

  • boisko piłkarskie ogrodzone  po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m  z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych oraz wyposażone w piłkochwyty o wysokości min. 6m, wykonane z siatki i montowane  w sposób trwały z podłożem, umieszczone w odległości nie mniejszej niż 1m od ogrodzenia za bramką (piłkochwyty nie mogą być częścią ogrodzenia boiska)
  • boisko wielofunkcyjne ogrodzone po obwodzie ogrodzeniem o wysokości min. 4m  z siatki stalowej powlekanej lub z prętów zgrzewanych powlekanych