CMP rial

Informacje

Jak konserwować i użytkować ogrodzenie z siatki plecionejPoniedziałek, 20 września 2010Aleksandra Domańska/Irena Ślusarz

INSTRUKCJE KONSERWACJI I OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW OGRODZENIA SIATKOWEGO obiektów sportowych

Drodzy Użytkownicy!

Przekazujemy w Wasze ręce ogrodzenie wykonane z największą starannością, które dzięki zastosowanym elementom jak i systemowi montażu pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa przez wiele lat. Aby jednak przekazane Wam ogrodzenie siatkowe spełniało swoje funkcje, zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

  1.  Ogrodzenie jest barierą nie do pokonania przez niepożądane osoby na terenie obiektu. Zabrania się wspinania po siatce ogrodzenia jak i po jego pozostałych elementach, co może powodować jego uszkodzenie. Do celów wchodzenia jak i z obiektu przeznaczone są bramy oraz furtki. Ogrodzenie z siatki plecionej nie spełnia funkcji piłkochwytu.
  2. Zaleca się przeprowadzanie przeglądów minimum dwa razy do roku ( w okresie wiosennym do dnia 15.04. każdego roku użytkowania. oraz jesiennym do dnia 15.10. każdego roku użytkowania), przeprowadzenie w/w przeglądów winno być potwierdzone sporządzonymi protokołami.
  3. Kiedy zauważycie jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, należy je natychmiast naprawić, w przeciwnym razie spowoduje to następne szkody.
  4. Kategorycznie zabrania się przeprowadzania wszelakiego rodzaju napraw, które wiążą się np.: ze spawaniem, szlifowaniem elementów ogrodzenia, co doprowadzi do uszkodzenia powłoki cynkowej, a w konsekwencji do pojawiania się ognisk rdzy.
  5. W następstwie różnic temperatur( lato- zima) druty naciągowe, których prawidłowe naprężenie korygują napinacze należy za pomocą klucza M8 rozluźniać w okresach obniżonej temperatury – zimowych ( maksymalnie do 30 października każdego roku użytkowania.) oraz naciągać w okresach wysokich temperatur – letnich ( maksymalnie do 30 kwietnia każdego roku użytkowania)
  6. Naprężenie linek stalowych przy piłkochwytach należy regulować za pomocą śrub rzymskich najpóźniej do dnia 15 kwietnia i 15 października  każdego roku użytkowania.
  7. Bramy oraz furtki należy regulować zwłaszcza w okresach przejściowych różnic temperatur służą do tego nakrętki znajdujące się przy zawiasach, które należy poluźniać lub zaciskać w zależności od potrzeb, minimum 2 razy w roku.
  8.  Należy okresowo konserwować zawiasy bram i furtek poprzez ich przesmarowanie np.: smarem towotem w odstępach minimum kwartalnych.
  9. Gwarancji nie podlegają usterki związane z uszkodzeniami mechanicznymi elementów ogrodzenia, uszkodzeniami powłoki malarskiej oraz cynku, sezonowa regulacja bram oraz furtek jak i regulacja naprężeń czy drutów naciągowych (linki stalowej) i mogą być wykonywane odpłatnie.

W przypadku pojawiających się problemów związanych z niewłaściwym montażem lub usterkami nieujawnionymi w procesie odbiorowym, użytkownik zobowiązany jest poinformować pisemnie firmę CMPrial o zaistniałej sytuacji.

opracowanie własne