CMP rial

Informacje

Jak konserować i użytkować ogrodzenie panelowePoniedziałek, 20 września 2010Aleksandra Domańska/ Irena Ślusarz

INSTRUKCJA KONSERWACJI  I OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKÓW OGRODZENIA PANELOWEGO obiektów sportowych

Drodzy Użytkownicy!

Przekazujemy w Wasze ręce ogrodzenie wykonane z największą starannością, które dzięki zastosowanym elementom jak i systemowi montażu pozwoli na zachowanie bezpieczeństwa przez wiele lat.

Aby jednak przekazane Wam ogrodzenie panelowe spełniało swoje funkcje, zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

  1. Ogrodzenie jest barierą nie do pokonania przez niepożądane osoby na terenie obiektu. Zabrania się wspinania po siatce ogrodzenia jak i po jego pozostałych elementach, co może powodować jego uszkodzenie. Do celów wchodzenia jak i z obiektu przeznaczone są bramy oraz furtki. Ogrodzenie panelowe nie spełnia funkcji piłkochwytu.
  2. Zaleca się przeprowadzanie przeglądów minimum dwa razy do roku (w okresie wiosennym do dnia 15.04. każdego roku użytkowania r. oraz jesiennym do dnia 15.10. każdego roku uzytkowania), przeprowadzenie w/w przeglądów winno być potwierdzone sporządzonymi protokołami.
  3. Kiedy zauważycie jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne, należy je natychmiast naprawić, w przeciwnym razie spowoduje to następne szkody.
  4. Kategorycznie zabrania się przeprowadzania wszelakiego rodzaju napraw, które wiążą się np.: ze spawaniem, szlifowaniem elementów ogrodzenia, co doprowadzi do uszkodzenia powłoki cynkowej, a w konsekwencji do pojawiania się ognisk rdzy.
  5. Naprężenie linek stalowych przy piłkochwytach należy regulować za pomocą śrub rzymskich najpóźniej do dnia 15 kwietnia i 15 października każdego roku użytkowania.
  6. Bramy oraz furtki należy regulować zwłaszcza w okresach przejściowych różnic ( wiosną, jesienią ) temperatur służą do tego nakrętki znajdujące się przy zawiasach, które należy poluźniać lub zaciskać w zależności od potrzeb, minimum dwa w roku.
  7. Należy okresowo konserwować zawiasy bram i furtek poprzez ich przesmarowanie np.: smarem towotem w odstępach minimum kwartalnych.
  8. Gwarancji nie podlegają usterki związane z uszkodzeniami mechanicznymi elementów ogrodzenia, uszkodzeniami powłoki malarskiej oraz cynku, sezonowa regulacja bram oraz furtek jak i regulacja naprężeń czy drutów naciągowych (linki stalowej) i mogą być wykonywane odpłatnie.

W przypadku pojawiających się problemów związanych z niewłaściwym montażem lub usterkami nieujawnionymi w procesie odbiorowym, użytkownik zobowiązany jest poinformować  firmę CMPrial o zaistniałej sytuacji.

 

opracowanie własne